Religijne aspekty błogosławieństwa pary młodej

Błogosławieństwo, zgodnie z tradycją religii chrześcijańskiej, ma olbrzymią moc sprawczą. Jednym z najważniejszych sakramentów udzielanych w życiu osoby wierzącej jest sakrament małżeństwa. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie momentu, w którym rodzice kierują słowa do swoich dzieci, przyszłych małżonków przed samą ceremonią zaślubin, czyli błogosławieństwo pary młodej.

Błogosławieństwo w religii katolickiej

Na wstępie warto przyjrzeć się eschatologicznemu znaczeniu samego błogosławieństwa w religii chrześcijańskiej. W tradycji katolickiej, zgodnie z poglądem teologicznym zawierającym się w słowach „creatio continua” (ciągłe tworzenie), błogosławieństwo udzielane przez Boga to wsparcie, jakiego „Stwórca udziela swemu stworzeniu”. Takie rozumienie owocuje poglądem, według którego każdorazowe błogosławieństwo pochodzi od samego Boga, chociaż wypowiadać je może ktoś inny – ksiądz, czy właśnie rodzice pary młodej. W wymiarze zarówno materialnym jak i duchowym, brak wsparcia Bożego, niweluje jakąkolwiek moc artykułowanego błogosławieństwa. Modlitwa zaś wypowiadana w obliczu Stwórcy niejako determinuje zarówno młodych, jak i duchowe moce sprawcze do udziału w nowym życiu przepełnionym wiarą, nadzieją i miłością.     

Religijne znaczenie błogosławieństwa młodych

Błogosławieństwo to jest mocno ugruntowane w tradycji i religii. W Ewangelii Świętego Jana istnieje fragment, który odwołuje się do miłości bliźniego i zawiązywania więzi między kochającymi się osobami i właśnie on jest często wykorzystywany przy okazji tej ceremonii. Błogosławieństwo udzielane przez rodziców młodym narzeczonym, jeszcze przed formalnym zawarciem związku małżeńskiego ma zapewnić opiekę Boga nad duszami, które wchodzą na nową drogę życia. Towarzyszyć temu powinien znak krzyża wykonywany nad ich głowami oraz życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia i dostatku w zdrowiu. Moc Boga obecna podczas tego aktu powinna zapewnić miłość i długie wspólne życie.   

Błogosławieństwo katolickie młodych w praktyce

Błogosławieństwo pary młodej odbywa się zazwyczaj tuż przed wyjazdem narzeczonych do kościoła. Według ugruntowanej tradycji katolickiej powinni go udzielać rodzice, jednak w praktyce robią to po prostu osoby, które wychowały pannę młodą i pana młodego. Spotyka się zatem w tej roli zarówno dziadków, starsze rodzeństwo, macochę lub ojczyma, albo innych opiekunów prawnych. Przede wszystkim jednak takiego błogosławieństwa powinna udzielić osoba wierząca, co zapewni bezpośredni kontakt z duchową mocą sprawczą Stwórcy.  

Jak powinno przebiegać takie pobłogosławienie młodych? Przyszli małżonkowie klękają przed rodzicami, a ci, kładąc dłonie na ich głowach wypowiadają słowa modlitwy lub okolicznościowej formuły. Przykładowo mogą to być wspomniane wyżej ustępy z Ewangelii Świętego Jana, albo słowa Jana Pawła II, nadające się doskonale na tą okazję: „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.” Dowolność w tym aspekcie jest duża, ważne tylko, aby dobór słów był adekwatny do tej podniosłej chwili. Rodzice błogosławią następnie swoje dzieci znakiem krzyża, kropią wodą święconą i dają do ucałowania krzyż. 

Podsumowanie

Religijne aspekty błogosławienia młodym są bardzo mocno usadowione w tradycji chrześcijańskiej. Wśród wierzących przetrwały próbę czasów, kiedy często zapomina się o tej ważnej części ceremonii ślubnej.

Comments are closed.